Biogazownia rolnicza

Biogazownie coraz częściej pojawiają się na terenie Polski. Warto więc dowiedzieć się co nieco na ich temat. Biogazownie rolnicze uznawane są za najbardziej ekologiczne źródło energii spośród wszystkich Odnawialnych Źródeł Energii. Biogaz, który powstaje w biogazowniach rolniczych, uzyskuje się w wyniku fermentacji metanowej ze specjalnie uprawianych roślin, czyli tzw. roślin energetycznych, a także odchodów zwierzęcych oraz produktów ubocznych z przemysłu spożywczego. Pozyskany biogaz staje się paliwem przeznaczonym dla modułów kogeneracyjnych, a z kolei przefermentowana biomasa jest bardzo dobrym nawozem dla roślin niezbędnych biogazowi lub też innych upraw rolniczych.

Budowa biogazowi niesie za sobą wiele korzyści. Jednakże w Polsce tego typu inwestycja może powstać jedynie w dużych gospodarstwach hodowlanych lub też nieopodal kilku mniejszych. Czemu? Ponieważ wówczas istnieje szansa na uzyskanie większego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, a także tylko w taki sposób inwestycja może zwrócić się w dość krótkim czasie. Niemniej jednak powinno być ich w kraju coraz więcej, a tym samym korzyści nie tylko zyskają rolnicy, ale i wszyscy, gdyż ograniczać się stopniowo będzie zanieczyszczanie powietrza.

Inne korzyści, jakie niesie za sobą budowa biogazowi rolniczej to między innymi wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ochrona atmosfery przed emisją metanu i amoniaku, czyli inaczej mówiąc ograniczenie efektu cieplarnianego, zmniejszenie strat podczas przesyłania energii, zmniejszenie produkcji dwutlenku węgla, a także zmniejszenie bezrobocia na obszarach wiejskich związane z wzrostem opłacalności produkcji rolnej.

Trzeba jednak wiedzieć również o możliwych zagrożeniach. Przede wszystkim wystąpić mogą zaburzenia bilansu próchniczego gleby, zaburzenia bilansu wodnego gleby, a także zmniejszenie bioróżnorodności, czyli uprawa szczególnie roślin, które niezbędne są dla biogazowni. Barierą ekonomiczną dla budowy biogazowni są wysokie koszty z tym związane, a uzyskanie ewentualnych dotacji na inwestycję bywa naprawdę trudnym zadaniem.