Dopłaty unijne i kredyty dla rolników

Każdy rolnik, który chce ulepszać i modernizować swoje gospodarstwo rolne może wziąć udział w darmowych szkoleniach dla rolników. Wiedza, którą tam zdobędzie ułatwi mu z pewnością pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej. Dzięki niej zaistnieje możliwość wprowadzenia innowacji do własnego przedsiębiorstwa rolnego.

Dotacje unijne dla rolników to pomoc realizowana w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2012. Uzyskane w ramach tego właśnie projektu pieniądze rozdysponować musi Ministerstwo Rolnictwa. Są to fundusze przeznaczone na poprawę funkcjonowania gospodarstw rolnych włączając w to zakup nowoczesnych maszyn, wprowadzanie nowych sposób produkcji, a także zatrudnianie pracowników. Oczywiście należy mieć świadomość, że istnieje konieczność posiadania w tego rodzaju inwestycjach kapitału własnego.

Uzyskanie dotacji wiąże się z wieloma pozytywnymi aspektami, jednakże aby ją uzyskać trzeba spełniać określone wymogi. Mowa tu o normach jakościowych w przypadku, gdy gospodarstwo chce poszerzyć produkcję. Koniecznie także należy zapewnić odpowiednie warunki zwierzętom hodowlanym. Jednak przede wszystkim należy być właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1 hektar. Każdy rolnik musi również zobowiązać się do realizacji programu przez 5 kolejnych lat, przestrzegając przy tym wszystkich wymogów z tym związanych.

Należy jednak wiedzieć, że na dofinansowania mogą również liczyć rolnicy, którzy potrzebują wsparcia na działalność pozarolniczą – dotacje na cele szkoleniowe, usługi doradcze oraz dopłaty do rent strukturalnych. Wszystkie programy unijne skierowane do rolników mają za cel rozwój oraz modernizację polskiej wsi. Ponadto intencją jest zwiększenie wydajności rolnictwa, technologii produkcji, a także higieny oraz warunków utrzymywania zwierząt. Wniosek o przyznanie dotacji unijnej otrzymać można w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Trzeba go złożyć osobiście lub przez osobę upoważnioną w oddziale agencji. Należy pamiętać o zachowaniu wszystkich niezbędnych terminów.