Ekologiczna produkcja żywności

Coraz więcej mówi się o żywności ekologicznej, czyli o produktach, które powstały dzięki metodom rolnictwa ekologicznego, przy czym bardzo istotna jest tutaj dbałość o wyeliminowanie używania nawozów sztucznych i pestycydów. Warto wiedzieć, że produkcja spożywczych produktów ekologicznych jest uważana za przyjazną dla środowiska, lepiej kontrolowaną i korzystniejszą dla dobra zwierząt.

Rośliny uprawiane są bez wykorzystania wspomnianych już pestycydów, sztucznych nawozów. Taka uprawa jest wolna od bioinżynierii oraz promieniowania jonizującego. Produkty ekologiczne pochodzenia zwierzęcego – mięso, jajka, nabiał – pochodzą z hodowli zwierząt, którym nie podaje się żadnych hormonów wzrostu czy innych podobnych substancji. Jakość życia takich zwierząt również musi być wyższa niż u zwierząt z tradycyjnych hodowli.

Oczywiście nim produkty zostaną dopuszczone do sprzedaży jako ekologiczne muszą przejść szereg kontroli i spełniać wymogi zarówno polskie, jak i unijne. Ekologiczne warzywa i owoce, zboże oraz ich przetwory muszą pochodzić w pól, gdzie nie stosuje się nawozów sztucznych przez co najmniej trzy ostatnie lat. Wszystko musi być również odpowiednio przechowywane. Z kolei przetwory mleczne, w żadnym wypadku nie mogą być mieszane z mlekiem od zwierząt z tradycyjnej hodowli. Ważne jest także zapewnienie zwierzętom odpowiednich warunków – dostęp do wolnej przestrzeni i świeżego powietrza, naturalne światło, woda i pasza. Nic więcej dziwnego, że ceny żywności ekologicznej są znacznie wyższe niż tzw. żywności konwencjonalnej.

W rolnictwie ekologicznym stosuje się metody, które również wymagają większych nakładów finansowych. Istnieje jednak możliwość nabycia produktów ekologicznym w nieco niższych cenach. Wystarczy niezbędne produkty kupować bezpośrednio w ekologicznych gospodarstwach rolnych. Rolnicy posiadający gospodarstwa ekologiczne również mają szansę na pozyskanie unijnych dotacji, a także kredytów. Taka pomoc niewątpliwie może okazać się dużym wsparciem dla wielu rolników.