Zielona energia – odnawialne źródła energii

Coraz więcej słyszymy o wykorzystywaniu odnawialnych źródłach energii, czyli źródłach, z których korzystanie nie wiąże się z jakimkolwiek deficytem, inaczej mówić są to źródła energii, których zasoby uzupełniają się w procesach naturalnych. Są one coraz częściej wykorzystywane, a zapewne powodem takiej sytuacji jest nieszkodliwość odnawialnych źródeł energii dla środowiska, a przede wszystkim ich niewyczerpalność. Są to zarówno źródła ekologiczne, jak i ekonomiczne. Wśród odnawialnych źródeł energii znajdują się:

– biomasa, która jest najstarszym źródłem energii,
– energia wody,
– energia wnętrza Ziemi – geotermalna,
– energia wiatru,
– energia Słońca.

Energia geotermalna jest to energia, którą pozyskuje się ze skał oraz wód podziemnych. Źródłem energii geotermalnej jest wnętrze Ziemi o temperaturze około 5400 °C. Moc ciepła, które wypływa na powierzchnię Ziemi wynosi ok. 46 TW. Energia wiatru z kolei jest jednym z rodzajów energii słonecznej. Ta forma energii, podobnie jak energia, która bezpośrednio pochodzi ze Słońca, wykorzystywane są do generowania energii elektrycznej.

Niestety w Polsce rozwojowi pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł nie sprzyja fakt, że jest to kraj, który dysponuje bogatymi złożami węgla kamiennego. W związku z tym węgiel dostarcza Polsce aż 94% energii elektrycznej.

Warto wspomnieć jeszcze o jednym odnawialnym źródle energii, czyli o biogazach. Jest to mieszanina metanu i dwutlenku węgla, która powstaje w wyniku rozkładu materii organicznej (biomasy) przez mikroorganizmy. W Polsce jednak rynek biogazu stawia swoje pierwsze kroki. Jednakże w planach jest budowa biogazowi rolniczych, utylizacyjnych i gminnych. Do końca 2012 w kraju mają powstać aż 44 biogazownie.

Odnawialne źródła energii znajdują coraz częściej zastosowanie w domach, mowa to oczywiście o kolektorach słonecznych, które zamieniają promienie słoneczne na ciepło, a tym samym pozwalają na zaoszczędzenie na rachunkach za prąd. Ich instalacja jest bardzo kosztowna, często jednak liczyć można na wsparcie finansowe.